ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Správní právo

Na této stránce naleznete nabídku právních služeb Advokátní kanceláře Picek Olomouc v oblasti správního práva

Chcete-li využít našich služeb - zastoupení v řízení před úřady, sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, sepsání správní žaloby či kasační stížnosti nebo hledáte advokáta pro zastoupení v řízení před úřady, správním soudem či Nejvyším správním soudem, neváhejte nás kontaktovat!

Správní právo

 

 

 

 Se správním právem se každý z nás dostává do kontaktu dnes a denně, téměř jakékoliv jednání před úřadem, samosprávným orgánem či orgány státní i městské policie je správním řízením. Jde tedy o velmi rozsáhlou oblast práva. Nejčastěji nás klienti žádají o pomoc v souvislosti s přestupkovým či stavebním řízením. Bohaté zkušenosti máme také v oblasti sociálního zabezpečení (v otázkách důchodů).

 

 

 

 

 

 

Přestupky a správní delikty

Přestupky se rozumí méně závažná porušení práva upravená jako přestupek v právním předpise.

Do této oblasti patří jednání narušující občanské soužití, veřejný pořádek a také např. dopravní přestupky atp.

Je-li s Vámi vedeno přestupkové řízení či jej chcete zahájit, poskytneme Vám právní zastoupení při jednání před příslušným správním orgánem(např.obecním úřadem) či poradenství prostřednictvím právních konzultací.

Blíže o průběhu správní řízení a správním soudnictví zde.

Sháníte-li právníka, advokáta pro právní zastupování v přestupkovém řízení či řízení o správním deliktu v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

Starobní a invalidní důchody

OSSZ vyměřuje výši

1) starobního důchodu podle odpracovaných let, důchdového věku, doby studia, počtu dětí, pohlaví atd. (blíže o stanovení výše důchodu na stránkách MPSV -http://www.mpsv.cz/cs/618 )

2) invalidního důchodu podle stupně zdravotního postižení (blíže na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/619)

Pokud s výší takto vyměřeného důchodu nesouhlasíte, máte právo podat proti rozhodnutí OSSZ námitky. Pokud ani jim není vyhověno, můžete se obrátit se správní žalobou na správní soud.

 

Hledáte-li právníka pro zastoupení ve věcech invalidních a starobních důchodů v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolé, neváhejte nás kontaktovat!

 

Zastupování ve správním soudnictví - správní žaloba, kasační stížnost

V případě, že jste nebyli ani v odvolání u správního orgánu úspěšní, máte možnost obrátit se na správní soud a žádat zrušení správního rozhodnutí pro jeho nezákonnost.

Cestou správní žaloby je možné se také bránit nečinnosti úřadů a jiných správních orgánů nebo nezákonnému zásahu správního orgánu (to může být také zásah například Policie).

Proti rozhodnutí správní soudu je dále možné podat kasační stížnost.

Blíže o průběhu správní řízení a správním soudnictví zde.

Pokud potřebujete sepsat správní žalobu nebo kasační stížnost a hledáte právníka pro zastupování před správním soudem a Nejvyšším správním soudem v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

 

Vymáhání náhrady škody po státu

  • za nezákonné rozhodnutí správního orgánu
  • za nesprávný úřední postup

Nabízíme právní zastupování při vymáhání náhrady škody způsobené orgány státu.

Blíže o postupu při vymáhání škody zde.

Hledáte-li advokáta pro vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

Stavební řízení

Naše kancelář se specializuje na oblast práva nemovitostí a proto nabízí komplexní právní servis s ním související. Zastoupíme Vás při jednání s úřady ve stavebním řízení (v souvislosti s řízením o stavebním povolení, územním řízením, řízením o odstranění stavby apod.) Poskytneme Vám kvalitní právní poradenství.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS