ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Smlouva o dílo

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně reklamace vad díla či smlouvy o dílo nebo máte zájem využít právních služeb Advokátní kanceláře Picek Olomouc, neváhejte nás kontaktovat!     Další informace ohledně smluv pak naleznete zde.

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje vykonat pro objednatele určité dílo. To může spočívat v postavení domu, ale také například v namalování portrétu nebo odehrání rockového koncertu. Nemusí jít také jen o zhotovení nového díla. Dílem je i oprava střechy nebo úprava budovy. Nejčastěji se se smlouvou o dílo v naší praxi setkáváme v případě staveb na objednávku nebo oprav nemovitostí. Je důležité si uvědomit, že jedině správně sepsaná smlouva o dílo Vám zajistí hladký průběh stavby a vymahatelnost řádného provedení díla či jeho pozdější reklamace. Se špatnou smlouvou o dílo se můžete s nespolehlivým zhotovitelem dohadovat i roky!

 

Na co dát u smlouvy o dílo pozor:

Advokátní kancelář Picek Olomouc nabízí:

-          Sepsání smlouvy o dílo s důrazem na vyváženost a přesnost klíčových ujednání

-          Sepsání vzoru smlouvy o dílo

-          Konzultaci, připomínkování a opravu již existujícího návrhu smlouvy o dílo

-          Konzultace výpovědi, reklamace, odstoupení od smlouvy o dílo

 

Nabízíme také komplexní právní poradenství ohledně reklamací vad díla

O reklamaci si také více můžete přečíst v naší právní poradně.

 

V případě zájmu o právní služby Advokátní kanceláře Picek Olomouc nás neváhejte kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS