ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Pachtovní smlouva

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně pachtu či pachtovních smluv nebo máte zájem využít právních služeb Advokátní kanceláře Picek Olomouc, neváhejte nás kontaktovat!     Další informace ohledně smluv pak naleznete zde.

Pacht je obdobou nájmu, ale vztahuje se pouze na pozemky, podniky či zařízení. Na rozdíl od nájmu je však vyvíjen mnohem větší požadavek na aktivitu pachtýře (osobu, která si „najímá – propachtovává předmět pachtu). Zatímco u nájmu je pronajímatel tím, kdo se má starat o předmět nájmu tak, aby byl způsobilý k užívání, u pachtu je na pachtýři, aby se o předmět pachtu staral tak, aby jej mohl řádně užívat.

Pokud propachtovatel propachtuje restauraci, nestará se už o to, zda je v lednici dostatek potravin pro kuchaře nebo je zde dostatek personálu pro obsluhu. Pouze propachtuje restauraci s jejím zařízením a zda bude výdělečná a budou do ní chodit zákazníci je již věci pachtýře.

Stejně tak u pachtu pozemku – je věcí pachtýře, zda bude půdu řádně hnojit a obstarávat, aby v ní něco vyrostlo a on také něco sklidil.

 

Na co si dát v pachtovní smlouvě pozor?

Advokátní kancelář Picek Olomouc Vám nabízí:

Proč se hodí nechat si zapsat pacht do katastru nemovitstí?

Zejména proto, že zápis v katastru nemovtiostí představuje ochranu nájemce před možností nového vlastníka předmětu pachtu dát pachtýři výpověď z pachtu proto, že mu prodávající existenci nájmu zapřel

Dále nabízíme komplexní poradenství v oblasti pachtu, tedy zejména:

- výpověď z pachtu

- vyklizení pozemku

- vymáhání dlužného pachtovného

 

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně pachtu či pachtovních smluv nebo máte zájem využít právních služeb Advokátní kanceláře Picek Olomouc, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS