ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Výživné

V tomto článku Vás seznámíme s formami výživného, způsobem stanovení výše výživného, důsledky neplacení výživného a vymáháním dlužného výživného. Bližší informace ohledně právních služeb poskytovaných Advokátní kanceláří Picek Olomouc v oblasti rodinného práva (zastupování při rozvodu či řízení o úpravě výchovy a výživy dítěte, sepsání listin, podání návrhu, právní poradenství) pak naleznete zde

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně výživného či sháníte právníka na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, který by Vám zrpacoval návrh na stanovení/zvýšení/snížení výživného, vymohl dlužné výživné či Vás zastupoval před soudem ve věcech výživného, neváhejte nás kontaktovat!

Nejznámějším a nejčastějším typem výživného je výživné rodiče na nezaopatřené dítě. Nový občanský zákoník však hovoří o celé řadě dalších typů výživného.

Formy výživného:

1)      Rodiče na nezaopatřené dítě

2)      Dítěte na rodiče

3)      Příbuzných v přímé linii

4)      Výživné mezi manželi

5)      Výživné rozvedených manželů

6)      Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce

 

Výživné na nezaopatřené dítě

Rozhodnutí o výživném je vždy součástí rozhodbutí o svěření dítěte do péče.

Nezaopatřeným dítětem je i dítě starší 18 let, pokud řádně studuje a není tedy schopné samo zaopatřit své vlastní potřeby. Výživným se nerozumí pouze příspěvek na stravu, ale také na kulturní, sportovní život dítěte (např. zájmy, kroužky) a dokonce i na spoření pro dítě.

Podle čeho se stanovuje výše výživného na dítě?

Základním pravidlo zní, že má dítě sdílet životní úroveň rodiče. Soud pak posuzuje tyto faktory

1)      Potřeby dítěte

  1. Věk
  2. Škola, zájmy
  3. Speciální potřeby dítěte

2)      Možnosti a schopnosti rodiče

Zde se posuzuje nejen skutečná situace rodiče, ale také potenciální možnost toho, kolik by si mohl vydělat, kdyby se dostatečně „snažil“. Tím se chce zabránit tomu, aby se některý z rodičů vyhýbal příjmům kvůli vyživovací povinnosti.

3)      Majetkové poměry rodiče

Soud zkoumá majetek, příjmy a životní poměry rodiče

 

Kdo rozhoduje o výživném?

Pokud se rodiče domluví sami na výši výživného, soud tuto dohodu pouze schválí (nic samozřejmě nebrání tomu, se mimo soudní rozhodnutí dohodnout jinak, ale v případě neplacení výživného je vymahatelná pouze soudem stanovená a schválená částka). Pokud se rodiče nedohodnou, pak výši stanoví soud.

Výživné je možné žádat až 3 roky zpětně.

Změna výše výživného

Kdykoliv se změní některý z faktorů pro stanovení výše výživného, je možné žádat změnu jeho výše. Rozhodnutí o výši výživného tedy není definitivní.

Pokud například rodič vážně onemocní a kvůli nemoci bude muset opustit práci a nadále žít pouze z invalidního důchodu, soud mu výši výživného sníží.

Naopak výše výživného pro 3leté dítě bude jiná, než pro školáka, u něhož jsou jeho potřeby výrazně nákladnější. Rodič tedy může žádat zvýšení výživného při navýšení potřeb dítěte.

Pokaždé se ovšem musí podat nový návrh k soudu pro nové upravení výše výživného.

Chcete-li podat návrh na zvýšení či snížení výše výživného a zastoupit v řízení před soudem, neváhejte nás kontaktovat.

Co když druhý rodič výživné neplatí?

Neplacení výživného je trestným činem, pokud trvá alespoň 3 měsíce. Kdykoliv během trestního řízení může být tato částka doplacena v rámci tzv. účinné lítosti. Kromě klasických trestů je pak nově možné neplatiči odejmout řidičské oprávnění. Navíc je možné vymáhat dlužné výživné i exekuční cestou (tedy klasickým návrhem na exekuci).

Potřebujete-li pomoct s vymáháním dlužného výživného, neváhejte využít naše právní služby. Kontakt naleznete zde.

 

Výživné mezi rozvedenými manželi

Jde o výživné, které náleží rozvedenému manželi, který není po rozvodu schopen se sám živit a důvody této nesoběstačnosti mají původ v manželství nebo v souvislosti s ním.

Na druhé straně soud zkoumá, zda je výživné spravedlivé požadovat po druhém manželovi, zejména s ohledem na jeho věk a zdravotní stav.

Soud přihlíží k tomu, zda dostal druhý manžel nějaké prostředky při vypořádání společného jmění manželů a také zda se skutečně snaží obstarat si prostředky na výživu sám. Toto výživné je vypláceno zpravidla po velmi omezené časové období.

 

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně výživného či sháníte právníka na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, který by Vám zrpacoval návrh na stanovení/zvýšení/snížení výživného, vymohl dlužné výživné či Vás zastupoval před soudem ve věcech výživného, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS