ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Rodinné právo

Na této stránce naleznete nabídku právních služeb poskytovaných Advokátní kanceláří Picek Olomouc v oblasti rodinného práva. Pokud se chcete dozvědět více o rozvodu, výživném, svěření dítěte do péče či společném jmění manželů, kliněte na níže uvedené odkazy nebo rozbalte rubriku rodinné právo na hlavní liště.

Pokud sháníte právníka či advokáta na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji či jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat.

Rodinné právo

Advokátní kancelář Picek Olomouc Vám nabízí následující právní služby v oblasti rodinného práva:

Rozvod

Rozvod může být proveden dvěma způsoby, buď se partneři „dohodnou“, pak hovoříme o tzv. nesporném rozvodu nebo k žádné dohodě nedospějí a následuje soudní řízení,které zkoumá, zda je možné manželství rozvést či nikoliv, to je tzv. sporný rozvod.Rozvod je vždy těžkou životní zkouškou a proto se snažíme našim klientům ulehčit celé řízení poskytnutím co nejúplnějšího rozvodového právního servisu.

 

V obou případech pro Vás:

 

Blíže o rozvodu a jeho průběhu zde.

Sháníte-li rozvodového právníka v Olomouci a okolí, neváhejte nás kontaktovat.

 

Děti

Chcete zvýšit výživné na dítě? Chcete požádat o snížení výživného na dítě? Potřebujete upravit styk s dítětem? Rádi Vám poradíme a vytvoříme pro Vás:

 

Blíže o svěření dítěte do péče a úpravě styku s dítětem zde.

Blíže o výživném na děti, ale i dalších druzích výživného (např. rozvedených manželů) zde.

Sháníte-li právníka, advokáta v Olomouci a okolí pro podání návrhu na svěření dítěte do péče nebo návrhu na úpravu styku s dítětem či potřebujete podat návrh na zvýšení či snížení výživného na dítě nebo právníka pro vymáhání dlužného výživného, zastupování před soudem, neváhejte nás kontaktovat.

 

Společné jmění manželů (SJM) – (před)manželské smlouvy

 

Blíže o společném jmění manželů zde.

Sháníte-li právník na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat.

 

Určování a popírání otcovství

Právní služby nabízené Advokátní kanceláří Picek Olomouc pro klienty z Olomouce, Olomouckého kraje a okolí:

 

O tom, jak se určuje otcovství a jak je možné jej popřít blíže zde.

Sháníte-li právník na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat.

 

Vyrovnání manželů po rozvodu - vypořádaní společného jmění manželů

 

Blíže o vypořádání společného jmění manželů zde.

 

Účast a právní zastoupení při mediaci

Mediace představuje mimosoudní řešení sporu formou dialogou řízeného medátorem. Tento dialog vedek uzavření smírné dohody ohledně rodinných záležitostí. Tato dohoda pak může mít formou soudního smíru a svou právní silou je pak rovna rozsudku soudu.

Je běžné, že strany jsou doprovázeny v mediačním jednáním svými právními zástupci, kteří dbají o to, aby nedošlo k újmě na právech klienta. 

 

V rodinném právu se užívá mediace v oblasti dojednání:

Sháníte-li právníka v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí, který by Vás při mediačním jednání doprovázel, neváhejte nás kontaktovat!

 

 

Sháníte-li právníka, advokáta na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí pro podání návrhu na vypořádání společného jmění manželů, zastupování před soudem nebo při mimosoudních jednáních, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS