ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Změna zakladatelských dokumentů

 

Dle ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích musí obchodní společnosti uvést své zakladatelské dokumenty do souladu s novými právními předpisy do 30. června 2014! Pokud obchodní společnosti tuto povinnost nesplní, hrozí jim, že budou soudem zrušeny.

Neznamená to však, že by se musely obchodní společnosti založené před účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích automaticky zcela podřizovat nové právní úpravy. Mohou si vybrat - buď přejdou zcela na novou právní úpravu (učiní tzv. generální opt-in) nebo se budou nadále řídit úpravou původní s tím, že však budou muset respektovat kogentní ustanovení nové právní úpravy, která by byla v rozporu s původní úpravou. Protože samotné vymezení toho, která ustanovení jsou kogentní je v novém občabském zákoníku velmi obecné a může vést k řadě nejasností, u kterých se bude muset čekat na stanoviska vyšších soudů, doporučuje se využít možnosti přejít na novou právní úprabu zcela.

Tato povinnost nevzniká juen obchodním společnostem, ale i družstvům!

 

Chcete-li využít právních služeb naší advokátní kanceláře a nechat si zkontrolovat a přepracovat své zakladatelské dokumenty, neváhejte nás kontaktovat!

 

 


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS