ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Nemovitosti

Advokátní kancelář Picek Olomouc se zaměřuje zejména na převody nemovitostí

Kvalita našich služeb se opírá o téměř desetiletou praxi dr. Picka v čele právního oddělení katastrálního úřadu v Olomouci.

 

Nabízíme ten nejširší právní servis v oblasti nemovitostí. Vedle sepsání smlouvy nabízíme také:

 

Advokátní kancelář Picek Olomouc nabízí tyto právní služby v oblasti nemovitostí:

 

 

 

 

 

 

Hledáte-li zkušeného právníka, adovkáta pro převod Vaší nemovitosti v Olomouci, Olomouckém krají a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat! Nabízíme také komplexní právní servis pro realitní kanceláře a jejich klienty!

 

Doporučujeme také článek v naší právní poradně Jak se chránit před odcizením nemovitosti?

 

Co od Vás budeme potřebovat?

Nejprve potřebujeme, abyste nám sdělili Vaši představu a požadavky na smlouvu.
Dále je vhodné si nechat na České Poště, u kontaktního místa veřejné správy, tzv. checkpointu, vytisknout list vlastnictví týkající se dané nemovitosti (zjednodušený list vlastnictví naleznete také na stránkách Českého úřadu zeměměřičského www.cuzk.cz ). Ten za Vás můžeme obstarat i my. Z listu vlastnictví se dozvíme veškeré potřebné skutečnosti o nemovitosti.
Všechny další potřebné údaje zjistíme z občanských průkazů účastníků.

 

Jak převod probíhá?

Nejprve Vám zpracujeme návrh smlouvy a zašleme Vám jej ke korekci a připomínkám.
Po schválení smlouvy oběma smluvními stranami se s Vámi dohodneme na konkrétním termínu podpisu smlouvy. Při podpisu zároveň ověříme Vaše podpisy a necháme si podepsat plnou moc pro zastupování před katastrálním úřadem. Veškeré jednání s úřadem za Vás tak zařídíme my.
Po podpisu smlouvy podáme návrh na vklad vlastnického či jiného věcného práva do katastru nemovitostí.
Řízení před katastrem nemovitostí trvá 14 – 30 dní, po celou dobu můžete stav převodu sledovat na internetových stránkách www.cuzk.cz
Poté, co bude vklad proveden, Vám zašleme smlouvy opatřené vkladovou doložkou a vrátíme Vám veškeré dokumenty, které jste nám poskytli.

 

Jak zajišťujeme bezpečnost převodu?

Za nejspolehlivější považujeme advokátskou úschovu. Kupní cena, poskytnutá kupujícím je složena na speciální účet, který je veden u České Spořitelny a je určen výhradně pro advokátské úschovy. Veškeré transakce se povinně ohlašují bance a České advokátní komoře. Na tyto peníze nesmí advokát, ani žádná jiná osoba bez splnění podmínek stanovených ve smlouvě o advokátské úschově sáhnout.
Ve smlouvě pak dohodneme takové podmínky, aby byla kupní cena vyplacena až po přechodu vlastnického práva k nemovitosti na kupujícího a zároveň byla v mezidobí bezpečně uložena. Pokud by pak k převodu vlastnického práva nedošlo, peníze musí být kupujícímu navráceny.
Na rozdíl od realitních kanceláří, u kterých úschovy nejsou jakkoliv upraveny, advokátská úschova je velmi přísně regulována právními a stavovskými předpisy. Riziko převodů je tak minimální.

 

Navrhneme řešení pro každou situaci

Protože každá situace je jiná, vytváříme vždy smlouvy „na míru“. Nejčastěji do smluv zapracováváme věcná břemena a jiná věcná práva, která umožňují zajištění budoucích závazků nebo uspořádání budoucích vzájemných vztahů.
Nejčastěji jde o zajištění práva vstupu na určitý pozemek či práva cesty, či jiné obdobné věcné břemeno, které řeší vztahy mezi vlastníky sousedních nemovitostí.

 

 

Převody nemovitostí

Zamýšlíte prodat, koupit či darovat nemovitost (dům, byt, chatu či pozemek)? Naše kancelář Vám poskytne úplný právní servis tak, aby došlo k bezpečnému a bezstarostnému převodu vlastnického práva.


Pro bytová družstva taktéž nabízíme komplexní právní servis při převodu vlastnictví bytových jednotek k úhradě vypořádacích podílů členů družstva.

O smlouvách blíže zde.

 

Zřízení či zrušení věcného břemene, zástavního, předkupního práva či jiného věcného práva dle Nového občanského zákoníku

Chcete si zajistit doživotní bezplatné užívání nemovitosti (výměnek) či právo cesty?


Stejně tak necháme zřídit věcné předkupní právo či zástavní právo na konkrétní nemovitosti či poskytneme právní poradenství v souvislosti se zástavním právem váznoucím na nemovitosti.

O smlouvách blíže zde.

 

Nájem, podnájem, pacht

Nevíte,zda podepsat nájemní smlouvu? Máte v plánu najmout svůj byt či dům a chcete mít vše dobře právně ošetřeno?

O smlouvách blíže zde.

 

Výstavba nemovitosti

Stavíte či opravujete dům(domy)/byt(y)?

Ať už jste zhotovitelem či objednatelem stavby (rekonstrukce), naše kancelář Vám pomůže vyřešit veškeré právní otázky s ní související. Poskytujeme:


Objednatelům nabízíme pomoc při uplatňování reklamací vad či nedodělků nebo porušení smluvních podmínek. Zhotovitelům pomůžeme vymoci nezaplacené pohledávky či dodržení smluvních podmínek.

 

Taktéž Vám nabízíme právní služby v oblasti stavebního řízení (viz sekce správní právo).

 

Jiná majetková práva a vztahy související

V souvislosti s výše uvedeným zaměřením na oblast práv k nemovitostem se zabývá naše kancelář také problematikou a spory o
 

 

 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS