ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Jak se chránit před odcizením nemovitosti?

V médiích proběhla celá řada kauz, kdy byl někdo nevědomky okraden o nemovitost. Skutečně v tomto směru byla naše právní úprava velmi děravá a podvodníkům hodně nahrávala.

V novém občanském zákoníku však byla zavedena přísnější pravidla a zásady, umožňující vlastníkům nemovitostí účinně se bránit. K tomu je ale třeba, aby se dotyčný vlastník o svá práva aktivně zajímal a staral!

 

Jak si ohlídat svou nemovitost?

Kontrola vlastnictví Vaší nemovitosti je naprosto jednoduchá a nezabere Vám více než pár minut. Stačí nahlédnout do evidence katastru nemovitostí, která je veřejně přístupná na stránkách Českého statistického úřadu. Zde bezplatně získáte zjednodušený list vlastnictví, ve kterém se dozvíte vlastníka předmětné nemovitosti a skutečnost, zda je nemovitost zatížena nějakým právem.

Podrobnější výpis potom můžete žádat na České Poště na kontaktním místě veřejné správy.

 

Jak často kontrolovat list vlastnictví?

Nejvhodnější je si zkontrolovat vlastnictví co nejdříve po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (1.1. 2014). Po lednu roku 2014 totiž vzniká katastrálnímu úřadu Vás informovat o jakýchkoliv změnách ohledně Vaší nemovitosti. Pokud jste tudíž k lednu 2014 vlastníkem nemovitosti, Katastrální úřad by Vás měl upozornit na jakékoliv změny v dispozici s nemovitostí a tedy i o jejím případném převodu. Poté, co by Vás na změny upozornil, Vám běží 1 měsíční lhůta, ve které musíte převod napadnout tzv. poznámkou spornosti. Pokud tak neučiníte, nebude možné zpochybnit převod vlastnického práva jako takového (to Vás ale nezbavuje trestněprávní ochrany či práva na náhradu škody apod.). Pokud jste upozorněni katastrálním úřadem nebyly, prodlužuje se lhůta k napadení převodu na 3 roky.

Stačí tedy, pokud se na list vlastnictví podíváte alespoň jednou za 3 roky.

 

Co dělat, pokud dojde k neoprávněnému nakládání s mojí nemovitostí?

 

Je nutné okamžitě podat na katastrální úřad poznámku spornosti a poté se v zákonem stanovené lhůtě obrátit na soud s žalobou na určení vlastnického práva.

Soud Vám poskytne ochrana v případě, že budou dodrženy zákonem stanovené lhůty:

 

Katastr mě upozornil

Katastr mě neupozornil

 

Odcizil Vám někdo neoprávněně nemovitost? Potřebujete zastoupení? Neváhejte nás kontaktovat! 


Advokátní kacnelář Picek Olomouc poskytuje komplexní právní služby v oblasti nemovitostí - smlouvy, zastupování, konzultace, více
zde!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS