ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Jak se bránit proti platebnímu rozkazu?

Co to je platební rokaz?

Platební rozkaz představuje zvláštní formu soudního rozhodnutí, které je vydáváno bez předchozího jednání soudu. 

 

Kdy je soudem vydáván?

Je vydáván v případě žalob na peněžité plnění.

Pokud žalobce předloží soudu takové dokumenty, které svědčí o oprávněnosti jeho nároku, soud nenařizuje jednání, ale rovnou vydá platební rozkaz.

 

Doručení platebního rozkazu

Platební rozkaz musí být doručen do vlastních rukou. Pokud se to nepodaří, soud musí nařídit soudní jednání. Výzva k dostavení se k soudu už ovšem do vlastních rukou být doručena nemusí. 

Je častým omylem klientů, že se vyhnou soudu, pokud si nebudou vyzvedávat poštu! Tak to není, soud může v jednání vydat rozsudek pro zmeškaní, který je řádný a vykonatelným exekučním titulem.

 

Jak se proti platebnímu rozkazu bránit?

To, že je platební rokaz vydán bez předchozího jednání soudu ještě neznamená, že nemá žalovaný žádnou možnost obrany. Pokud podá v zákonem stanovené lhůtě odpor a vyjádření k němu, platební rozkaz se zruší a koná se normální soudní jednání.

 

Advokátní kancelář Picek Olomouc nabízí svým klientům tyto právní služby:

 

Shánite-li zkušeného právníka v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS