ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Neúměrné zkrácení

Neúměrné zkrácení je nový instiut, který zavádí nový občanský zákoník na ochranu slabší smluvní strany. Společně s lichvou představuje základní nástroje ochrany osob před nemorálním zneužíváním tísnivé situace lidí, jejich nevědomosti nebo handicapu. 

 

§ 1793

[Neúměrné zkrácení]

(1) Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela.

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro případ nabytí na komoditní burze, při obchodu s investičním nástrojem podle jiného zákona, v dražbě či způsobem postaveným veřejné dražbě naroveň, ani pro případ sázky nebo hry, anebo při narovnání nebo novaci, pokud byly poctivě učiněny.

 

 

Jde tedy o právní vztah, ve kterém se jedna strana zaváže k poskytnutí takového plnění, které představuje hrubý nepoměr vůči protihodnotě, která ji za to má být poskytnuta. Podmínkou ale je skutečnost, že tato strana o nepoměru nevěděla a ani vědět nemusela.

 

Jak se mohu bránit proti neúměrnému zkrácení?

 

 

 

 

 

 

 


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS