ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Náhrada škody

Sháníte-li advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí pro vymáhání náhrady škody, neváhejte nás kontaktovat!

 

Škodou se rozumí újma na majetku.

Pan Novák polil panu Černému jahody na jeho zahradě přípravkem na koberce. V důsledku toho všechny jahody uhynuly. Pan Černý je zahradník, který se živí prodejem zeleniny a ovoce na trhu.

Újmou na majetku je:

 

Jak se škoda hradí?

-          Uvedením v předešlý stav - Pan Novák by znovu zasel jahody

-          Formou peněžní náhrady - Pan Novák by nahradil škodu v penězích

 

Musí být škoda zaviněná?

 

Pokud jde o ujednání smluvní povinnosti, pak nemusí. Stačí, že k ní dojde a druhá strana za nesplnění této povinnosti odpovídá, pokud by k ní nedošlo i jinak (tedy bez existence nějaké smluvní povinnosti).

Jde-li o povinnost vyplývající ze zákona, pak musí být vzniklá škoda zaviněná. Pozor! Nedbalostní zavinění se předpokládá, jste to tedy Vy, kdo dokazuje, že nezavinil ani z nedbalosti.

 

Jak náhradu škody vymoci?

Nejprve je nutné škodu řádně vyčíslit (tady doporučujeme zejména znalecké posudky). Poté je vhodné se snažit mimosoudně se škůdcem dohodnout, Například mu nabídnout splátkový kalendář, pokud momentálně není schopen škodu nahradit. Pokud škodu odmítá uhradit dobrovolně, je nutné přistoupit k soudnímu vymáhání.

Sháníte-li advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí pro vymáhání náhrady škody, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS